Vonne van der Meer -

Goede doelen

Leestijd 26 - 34 min

Ze had nog nooit een prijs gewonnen, nergens voor. Geen beker of medaille, zelfs geen poedelprijsje op een kinderpartijtje – voor zover ze zich kon herinneren want de tijd van koekhappen en zaklopen lag ver achter haar. Eén keer was Inge zeker dat ze in de prijzen zou vallen: op de manege werd jaarlijks een middagje gekostumeerd gereden, en hoewel ze nog maar een paar maanden les had wilde ze per se meedoen. Het was ruim een jaar nadat de Beatles in Blokker hadden opgetreden en haar meisjeskamer hing vol foto’s uit de Muziek Expres. Haar moeder, die zich haast nog meer dan zij op een verkleedpartij verheugde, had een Beatlesjasje voor haar genaaid: gestreept, met een zwart afgebiesde ronde hals; in een feestwinkel werd een nylon Beatlespruik gekocht. Haar enkelhoge rijlaarzen leken met een beetje goede wil op de schoenen die de Beatles droegen, en pasten goed bij de nauwsluitende zwarte broek die al in haar kast hing.

Moeder en dochter dachten dat hun enthousiasme, de energie en het plezier die zij in de transformatie hadden gestoken vanzelf, als bij communicerende vaten, in de jury zou overstromen, en bij het zien van de vele pierrots, cowboys, ridders, flamencodanseressen roken ze de overwinning al. De eerste prijs kon alleen maar naar de Beatle gaan, van wie er maar één was. Zoveel originaliteit, humor – het piekige pruikje had iets clownesks – en lef moest wel opgemerkt worden, en beloond. Maar de jury, bestaande uit de moeder van iemand anders en de manegehouder zelf, een boerenzoon met grote oren en fris kort haar, had waarschijnlijk nog nooit van de Beatles gehoord. In ieder geval herkende hij Inge niet als zodanig, en hield hij haar voor een vies langharig schoffie. Ze werd veertiende. Veertiende – er waren slechts vijftien deelnemers. De eerste prijs ging naar een flamencodanseres die een eigen paard had staan op de manege.

Nog nooit iets gewonnen, een leven lang niet, maar sinds kort prijkte er op het ronde tafeltje onder het raam een grote glazen vaas met daarin gegraveerd: Ingeborg Brand, collectant van het jaar. Als ze er alleen maar naar keek begon ze al te blozen.

In haar vorige woonplaats kwamen er regelmatig collectanten langs. Doordat de meeste voordeuren direct aan de stoep lagen was het een overzichtelijke taak. Ze gaf altijd wat aan zo’n vrijwilliger, hoeveel hing af van het doel of wat er toevallig aan kleingeld in haar portemonnee zwierf. Toen al had ze besloten zich, zodra ze meer tijd had, als collectant aan te melden. Maar vanaf het moment dat ze minder ging werken, kwamen er kleinkinderen en die zaten net op de lagere school of Bauke werd ziek. Na zijn dood moest het huis waar ze ruim vijfendertig jaar gewoond hadden opgeruimd worden zodat het in de verkoop kon. En zo was er altijd wat.

Sinds haar verhuizing hiernaartoe las ze het wijkkrantje dat ze elke maand in haar bus vond grondig door. Een burenmaaltijd, straatpicknick, Het Havenkoor, een verhalenmiddag, elk bericht dat haar ook maar enigszins aansprak knipte ze uit en hing ze op het prikbord in de keuken, vast van plan erheen te gaan. Ze zat te vaak binnen, was te veel alleen.

Collectanten gezocht. Dit keer had ze meteen de telefoon gepakt. Meestal werden er collectanten gevraagd voor ziektes; reuma, kanker, falende nieren, maar sinds Baukes dood had ze daar haar bekomst van. Kindsoldaten – door een landelijke collecteweek moest er een tehuis komen waar de jongens opnieuw konden beginnen. Een beter doel kon ze niet bedenken.

Twee weken later haalde ze de verzegelde collectebus op bij een man van haar leeftijd die met zijn hele wezen goedheid uitstraalde. Terwijl hij thee voor haar zette vroeg Inge zich af waar ze die indruk op baseerde. Was het zijn wit behaarde gezicht waardoor hij iets van Sinterklaas had, of zijn rood geblokte overhemd dat haar herinnerde aan het schortje van haar moeder; de juten tas van de natuurwinkel die hij haar meegaf om de bus in te vervoeren; de groene thee? Bij het afscheid vroeg hij of ze al eerder gecollecteerd had. Nooit, waarom nu dan wel?

‘Het doel spreekt me aan,’ antwoordde ze. ‘Ik ben van vlak na de oorlog. Kindsoldaten in Oeganda… kinderen… ik heb zelf kleinkinderen. En veel tijd.’ Ze aarzelde of ze eraan toe zou voegen ‘sinds mijn man gestorven is’. Ze deed het niet, want behalve iets zachtmoedigs had meneer Fransen ook iets behoeftigs over zich. Zoals hij zijn blik schuw langs haar boezem liet gaan, de met witte haartjes omkranste lippen geopend, alsof zijn mond ook een gleuf was in een collectebus. Ze zei niet: misschien is het weleens goed iets te doen wat je een beetje eng vindt, maar dacht onwillekeurig aan die avond in december toen ze met een schep en een zaklantaarn de tuin was binnengeslopen van het huis waar ze niet meer woonde om een houten Jozefbeeldje op te graven. Ze slikte in dat het collecteren haar waarschijnlijk niet makkelijk afging, misschien was ze er wel te verlegen voor. Verlegen was voor veel mannen een aansporing onafgebroken te praten, want van haar viel toch niets te verwachten.

Hij knikte: ‘Tijd, ja het kost aardig wat tijd. En geduld. Soms moet je twee, drie keer terug voor je iemand thuis treft.’

‘Wat is het beste tijdstip om aan te bellen?’

Tussen vier en halfzeven had jarenlange ervaring hem geleerd, en na het eten, maar ook weer niet veel later dan negen uur. Op woensdagmiddag trof je gezinnen met jonge kinderen meestal ook wel thuis. Hij toonde haar de vellen met stickers achter in de informatiemap, de langwerpige strookjes waarop stond: Bedankt, namens de kindsoldaten en wenste haar veel succes, volgende week maandag eind van de middag op zijn laatst diende ze de bus terug te brengen. Toen ze al buiten stond zei hij nog: ‘Vergeet niet te glimlachen, dan geven ze meer.’

Ondanks alle adviezen of misschien wel juist daardoor vond ze het moeilijk om aan haar taak te beginnen. De eerste dagen stond de appelgroene bus onaangeroerd op het handschoenenkastje. Elke keer dat haar blik erop viel voelde ze zich een beetje meer bezwaard. Het was nog niet eenvoudig een geschikt moment te vinden. De ene dag regende het, en als het even droog was zag je dat het zo weer kon beginnen. De volgende dag voelde ze zich niet lekker en vreesde dat haar fletse uitstraling een negatief effect zou hebben op de giften. Halverwege de week, op een woensdagmiddag, kon ze geen excuus meer verzinnen. Ze trok de rode zomerjas aan die ze in het laatste jaar van Baukes leven had gekocht. Hij zag haar graag in die jas, beweerde altijd dat hij zich op slag stukken beter voelde als hij aan de arm van zo’n blitse verschijning het ziekenhuis verliet. Blits, een woord uit de jaren zestig toen ze verliefd werden, hij was het altijd blijven gebruiken.

Nu trok ze de rode jas aan om zich dapperder te voelen, krijgshaftiger. Toen ze voor de spiegel haar lippen stiftte in de kleur van haar jas merkte ze dat het nog zo makkelijk niet was, een vreemde om geld te vragen: goedemiddag mevrouw, ik ben zo vrij bij u aan te bellen met de vraag of u iets overheeft voor de kindsoldaten in Oeganda. Wel erg omslachtig en ‘iets overheeft’ klonk chanterend, alsof degene die om wat voor reden geen geld gaf harteloos was, wat ze ook vond maar tot geen prijs mocht laten merken. Goedemiddag meneer, wilt u misschien iets bijdragen aan onze stichting die kindsoldaten in Oeganda helpt. Niet vergeten eraan toe te voegen: ze helpt een nieuw leven te beginnen, anders leek het alsof het geld naar wapens ging in plaats van naar onderdak, eten, scholing. Desgewenst kon ze een heel verhaal over de toekomst van de kindsoldaten ophangen, na drie dagen deinzen kende ze de folder uit het hoofd.

Toen ze dan eindelijk genoeg moed verzameld had om op pad te gaan – bus in de hand, het stratenplan en de stickervellen in haar jaszak – leerde ze een nieuwe kant van de mensheid kennen. De meeste gevers trokken zonder aarzelen hun portemonnee of gingen die spoorslags zoeken; dan moest de tussendeur dicht zodat hond, kat of kind niet kon ontsnappen. Terwijl de munten rinkelend in de gleuf vielen, putte zij zich vast uit in dankbaarheid waarbij ze haar best deed niet met argusogen te kijken hoeveel er precies gedoneerd werd. Ze bleek een opmerkelijk eerzuchtige collectante. Zij wilde maandag de volste, zwaarste bus bij meneer Fransen inleveren. Blijkbaar wist ze haar inhaligheid goed te verbergen, want de gevers bleven maar vriendelijk. Bij het afscheid zeiden ze steevast: sterkte ermee. Of: wat goed dat u dit doet, mevrouw, geweldig. En zo voer niet alleen het goede doel er wel bij maar ook haar zelfvertrouwen.

Sinds het ziekbed en het overlijden van Bauke had ze niet meer zoveel genereuze mensen ontmoet. Terwijl ze van deur tot deur ging kreeg ze een steeds zonniger wereldbeeld, wat haar tegelijkertijd verwarde want het doel van de collecte gaf daar weinig aanleiding toe. De mannen die de kindsoldaten geronseld hadden waren de belichaming van het kwaad. Maar zoveel wreedheid, merkte ze nu, maakte in veel mensen het beste los.

Toen ze ongeveer vijfenzeventig euro had opgehaald, keerde het tij. Een man opende de deur en riep nog voor zij ook maar een woord had gezegd: wij geven alleen aan stichtingen die zich inzetten voor dieren. Op slag bladderde alle vriendelijkheid van haar af. ‘Is het leven van een panda in China u meer waard dan een jongetje in Oeganda?’

Vervolgens belde ze aan bij iemand die wel degelijk thuis was, maar na een blik uit het raam de trap op schoot en ook na haar tweede poging niet opendeed. Een paar mensen begonnen al voor ze iets gevraagd had het hoofd te schudden, pas geleden hadden ze al geld gegeven, aan Hart- of Leverstichting. Het klonk klagerig, alsof ze zelf aan deze kwaal leden. ‘Ik kan niet blijven geven.’ Waarom eigenlijk niet, dacht ze en alle spreekwoorden die met geven te maken hadden kwamen tegelijk in haar op: wie goed doet, goed ontmoet. Wie veel geeft, veel ontvangt, en dan was er nog een Arabisch spreekwoord met een bron en stromend water, maar de exacte formulering was ze vergeten. Twee, drie keer kreeg ze te horen: ik heb geen kleingeld in huis, ik maak het wel over. Iets in de toon zei haar dat dit nooit gebeuren zou.

Nadat ze een paar keer bakzeil gehaald had trof ze een vrouw die juist overmatig invoelend was. Bij het zoeken naar munten legde ze de tweeling die ook in de deuropening was komen staan uit wat kindsoldaten waren. ‘Die jongetjes krijgen een geweer of een kapmes en worden de oorlog in gestuurd. Kinderen van jullie leeftijd. Soms moeten ze zelfs hun eigen ouders vermoorden, en als ze dat niet willen worden ze gemarteld.’ Onzeker keek de moeder naar haar, of ze het haar zoontjes wel goed had uitgelegd, en die keken haar nu ook schuw aan, alsof zij erbij was geweest, daar in Oeganda. Ze voelde zich de bode in een Griekse tragedie, wreder nog, want een bode bracht een onheilstijding over een omgekomen broer, een verloren veldslag, iets wat de toehoorder per se moest weten. Was het niet erg bruut bij deze jonge moeder aan te kloppen met gruwelen die zich zo ver weg afspeelden, tussen onbekenden?

Tegen zessen keerde Inge moe naar huis terug, duizelig van alle indrukken, de vriendelijkheid en het afweer, de blaffende waakhonden en keffende schoothondjes, het harde roepen naar iemand anders in huis om kleingeld voor een col-lec-te; sommige huizen leken van onder tot boven bekleed met marmer, zo galmde het er. Bekaf van de smoezen, de gêne, ook bij haarzelf, liet ze zich in een warm bad zakken. Morgen maar een dagje overslaan, besloot ze, vrijdag is vast een betere collectedag. Dan hebben mensen weer zin in het weekend. Dan geven ze geld uit aan boodschappen, bloemen, uitgaan en wie weet ook aan een goed doel.

Wat de bewoners van Almere-Haven zoal deden op vrijdagavond rond etenstijd was haar een raadsel, thuis waren ze niet. Hele straten waren blijven hangen op de vrijdagmiddagborrel, uit eten of bij vrienden. In een uur tijd had ze nog geen twaalf euro opgehaald. Zo stond ze daar in haar collectejas op de hoek van een straat, de bus onhandig tegen zich aan gedrukt als een baby die niet van haar was. Morgenochtend kon ze nog wel een uurtje langs de deuren, maar ’s middags moest ze helpen inpakken bij haar dochter die in scheiding lag. Dochters kon je niet afzeggen, zondags kon je niet collecteren, dat was ook een ongeschreven wet. Maandag moest de bus terug, ze was te laat begonnen.

Op dat moment viel haar blik op het raam van café Meerzicht; het was er druk, alle tafeltjes aan het raam waren bezet. Ze las de straatnamen op de gevel, geen van de twee straten van het op een hoek gelegen café kwam voor op haar lijst. Het territorium van een andere collectant, verboden gebied. Of gold de regel niet als je alleen even binnenwipte? Het was er een komen en gaan, de kans dat ze een klant lastigviel die de afgelopen dagen al iets aan een collega-collectant had gegeven, was gering.

Al aan het tweede tafeltje trof ze een man die zonder blikken of blozen een briefje van vijftig in de bus deed. Vijfjes, tientjes, zelfs een briefje van twintig had ze ontvangen, maar een van vijftig nog niet.

‘Dank u, wat enorm gul,’ riep ze uit.

Hij droeg geen dure kleren, gouden manchetknopen of ingewikkeld horloge; over de stoelleuning hing een oud zwart leren jasje. De mouwen van zijn blauw-wit gestreepte overhemd had hij opgerold. Ze plukte een Bedankt, namens de kindsoldaten-sticker van het vel, en liet haar blik van de revers van het leren jasje naar een agenda op tafel gaan.

‘Waar wilt u hem hebben, bij gebrek aan deurpost?’

Hij hief zijn hand op, de pols in een knik als een vrouw die een handkus verwacht.

‘Doe maar hier, bij gebrek aan deurpost.’

Ze boog zich voorover en plakte de sticker op de rug van zijn hand, die hij meteen uitstak om zich voor te stellen: ‘Jack.’

‘Inge.’

‘Als je zo klaar bent, kom dan even zitten, Inge, een drankje doen.’

‘Ik moet nog verder.’

‘Eén glas, de boog kan niet altijd gespannen zijn.’

Ze deed alsof ze aarzelde, maar wist al dat ze dadelijk zodra ze alle tafeltjes had afgewerkt bij hem zou komen zitten. Omdat hij het zei, niet vroeg. Om de donkere haartjes op zijn armen waar ze bij het opplakken van de sticker haar blik op had laten rusten. Om de halfhoge suède schoenen die haar broer vroeger ook droeg, net als de Beatles en de jongens op school. Om de herinnering misschien, aan een stilzwijgend verzoek, lang geleden, toen ze in een smal appartement logeerde op de Wallen. Vriendin Barbara was met vakantie en Inge had de sleutel van haar huis gekregen. Het kwam goed uit, ze had een drukke werkweek voor de boeg, en het was wel zo rustig eens een paar dagen niet op en neer te hoeven reizen. Ze mocht niet alleen Barbara’s huis, maar ook haar fiets lenen, en haar lakjas als het weer omsloeg. Op een avond, toen ze in de schemering thuiskwam, en Barbara’s fiets de zes treden naar de voordeur op zeulde, kruiste haar blik die van een voorbijganger – een Scandinaviër schatte ze, een Deen of een Zweed, van haar leeftijd, eind dertig. Hij keek haar onderzoekend aan en ze las de verwarring in zijn blik. Door de buurt en de zwarte lakjas kon hij denken dat ze een van hen was, een vrouw die hier een raam huurde of in de exclusieve club werkte, even verderop. Maar het gezeul met de fiets, de kranten die uit haar schoudertas staken, haar stuurse blik deden hem twijfelen.

Ze opende de deur, en ging naar binnen – zonder om te kijken. Ze nam een bad, en dacht niet meer aan de man op de stoep. Maar toen ze een halfuur later blootsvoets in kimono de kamer op de eerste verdieping binnenging, stond hij er nog steeds, de witblonde man in zijn lichte regenjas onder een lantaarnpaal op de brug, een meter of dertig van het huis. Hij keek omhoog, naar haar nu, vragend, wachtend op een teken dat hij aan mocht bellen, zij haar prijs zou noemen, hem zou binnenlaten. Ze hoefde haar hand maar op te steken en naar hem te wenken.

Ze kon best even bij Jack gaan zitten. Ze liep geen gevaar, dit was geen man voor haar. Hij was breed in de schouders, alsof hij hele dagen met van alles liep te sjouwen en zelden een boek las. Daarbij had hij een snor, geen bescheiden niet van een wenkbrauw te onderscheiden streepje zoals meneer Fransen, die nu prominent als het grote collectantengeweten in haar hoofd opdoemde, maar een walrussnor die iedere man, hoe aantrekkelijk ook, onvermijdelijk iets dommigs geeft. Daarom kon het, mocht het. Meneer Fransen had ook niets gezegd over geen drankjes aannemen van vreemde mannen. Bij de jammerende moeder van de tweeling had ze woensdag ook een kop thee gedronken, met een stroopwafel erbij. Eén drankje met een gulle gever, waarom niet?

Het werden er drie. Of vier misschien. Vijf hooguit, reconstrueerde ze de volgende ochtend bij het wakker worden. Eerst hadden ze in Meerzicht een glas wijn gedronken. Jack had haar onafgebroken aangekeken, terwijl hij zijn vragen op haar afvuurde: of ze wel vaker collecteerde, wat ze zoal had meegemaakt op haar tocht langs de deuren, hoeveel ze inmiddels had opgehaald? Hij liet haar zoveel vertellen, over haar leven als weduwe en over vroeger met Bauke, dat haar glas maar niet leeg raakte. Ze was hooguit een beetje rozig van de aandacht. Toen ze na drie kwartier opstond en de collectebus wilde pakken, legde hij zijn hand op de hare.

‘Blijf.’

‘Ik ben al uren op pad.’

‘Het plenst van de regen. Je verpest je mooie rooie jasje nog.’

Ze keek naar buiten en fronste haar wenkbrauwen: het was een zonnige voorjaarsavond, te koud voor het terras maar droog; van het raam ging haar blik weer naar Jack, die geen spier vertrok.

‘Goed, eentje dan,’ zei ze.

Het werd steeds drukker in het café en ze zette de collectebus op de stoel naast haar, die ze tegen de tafelrand schoof zodat de bus minder opviel. Wel honderdveertig euro zat er in, naar boven afgerond; Jack vond het een sneu bedrag gezien de tijd die ze erin had gestoken, en passant vroeg hij of ze mee uit eten ging. Dat had ze wel verdiend.

Weer aarzelde ze.

‘Ik weet wat je denkt,’ zei hij, ‘je bent er niet op gekleed. Geeft niet, we gaan niet naar het Amstel.’

Hij raadde haar gedachten, maar slechts ten dele. Ze maakte zich niet zozeer zorgen over de kleren die ze onder de rode jas droeg als over het moment dat ze die uit moest trekken. Al snapte ze niet waarom ze daar zo bang voor was, want het zou niet gebeuren. En als, wat dan nog? Ze was niet iemand die alleen maar meewarig naar haar ouder wordende lichaam keek, of er voortdurend met aan haat grenzende zelfspot grappen over maakte. Haar lichaam was haar lief als de flanellen pyjama die ze, hoe versleten ook, nog steeds graag droeg. Ze hield van de zachtheid van haar buik, borsten, billen, en van haar handen met de blauwe aderen. Voor haar zestigste verjaardag had ze van Bauke een ring met een maansteen gekregen die het blauw onder haar huid nog eens benadrukte. Ze vond het jammer dat haar zwarte wenkbrauwen steeds dunner werden, maar ze leerde potloodveegjes te zetten, niet van echt haar te onderscheiden, behalve als ze er een spiegel op richtte die haar gezicht vijfmaal vergrootte. Dat deed ze dan ook zelden. Het lukte haar de vlekken, groot als eurocenten, die overal in haar gezicht opdoken te negeren, en als ze er eens een dag niet tegen kon camoufleerde ze ze met een huidkleurige stift. Objectief gesproken was alles minder dan vroeger, maar zo keek ze niet naar zichzelf en Bauke had ook nooit op die manier naar haar gekeken, Bauke keek haar mooi.

In de tapasbar, een paar straten verderop, ontdekte ze dat ze de collectebus had laten staan in café Meerzicht, of in dat andere café waar Jack per se even naar binnen wilde. Ze slaakte een kreet, die ze smoorde met een hand voor haar mond. Bus, bus, bus, kon ze alleen maar uitbrengen. Hij sprong op voor ze hem kon tegenhouden, en bleef wel een kwartier weg. Misselijk van de zenuwen keek ze onafgebroken naar de deur. Hoe wilde ze meneer Fransen maandag onder ogen komen? Ze verzon de ene smoes na de andere, en begon de hoop al op te geven, maar zie, daar was hij, Jack, haar redder in nood, de bus nonchalant onder de arm als een opgerolde zaterdagkrant. Dankbaarheid was een groot goed, maar geen reden om je zo snel gewonnen te geven, besefte ze nu.

Toen Jack een halfuur geleden zijn kleren van de vloer opraapte en naar de badkamer liep, had ze zich slapend gehouden. Tijdens het ruisen van de douche werd het weer mistig in haar hoofd en was ze nog even in slaap gevallen. Ze had hem niet horen weggaan. Bordeelsluipers werden de suède schoenen die hij droeg genoemd, herinnerde ze zich ineens en niet toevallig nu pas. Al minutenlang probeerde ze te begrijpen hoe hij in haar bed beland was, en telkens kwam ze uit op dat ene moment, dat gebaar en zijn glimlach toen hij het briefje van vijftig in de bus liet glijden.

Ze liet haar blik over de muren van haar slaapkamer gaan, langs de schilderijen die ze met Bauke had gekocht. De aquarel van een naakt met opgetrokken knieën, rug naar de kijker toe; een schets van een staande vrouw, ook bloot, die beschaamd alsof ze betrapt wordt door de schilder beide handen voor de ogen slaat. Een onbekende had haar verleid, een man die op het moment dat zij het café was binnengekomen had besloten dat hij haar wilde, en daarom een briefje van vijftig uit zijn portefeuille had getrokken. Voor een goed doel misschien heel wat, maar in het licht van de gebeurtenissen was het een fooi.

Haar vingertoppen gingen over haar wangen die schrijnden alsof ze er zojuist een brede pleister had afgetrokken. In de auto begon Jack haar meteen te zoenen. ‘Rustig aan, ik ben geen snorren gewend,’ had ze gezegd, maar ze was niet duidelijk genoeg geweest. Onder de oppervlakte schrijnde een verlangen waar ze geen verweer tegen had.

Tijdens de rit naar huis, in iets hoogs, breeds en glimmends had ze nog de tegenwoordigheid van geest te vragen wat Jack ook alweer deed. Hij weidde uit over zijn huizen, zijn pandjes zoals hij ze noemde. Maar wat doe je daar dan mee, had ze gevraagd: verbouw je ze, richt je ze in, verkoop je ze, beleg je in pandjes? Misschien was het beter geweest als hij helemaal niet gepraat had, of in een taal die ze niet verstond, Deens of Zweeds. Zijn antwoord was ontwijkend om niet te zeggen sjoemelig; iemand die zijn beroep niet in één zin kon samenvatten moest je niet vertrouwen, tenzij hij onderzoek deed naar higgsdeeltjes.

Op slag was ze klaarwakker. De bus – ze had hem op het handschoenenkastje laten staan, voor de antieke spiegel. Jack had er nog een grapje over gemaakt: zo heb je één bus, zo heb je er twee. Langs zijn neus weg had hij gevraagd hoeveel ze bij benadering had opgehaald. Ze schoot overeind, trok een badjas aan, en zij maar denken dat hij vanwege haar zo royaal was geweest, drankjes en hapjes liet aanrukken, schaterlachte om haar verhalen. Roodkapje had hij haar genoemd – in de auto of was het later in bed? Ze had een wolf mee naar huis genomen.

Halverwege de gang constateerde ze dat de bus er nog stond, op dezelfde plek. In een paar passen was ze bij het kastje. Ze tilde de bus op: niet merkbaar lichter dan gisteren, en ook haar schoudertas hing nog aan de kapstok. Ze liep de kamer in om te zien of de zilveren kandelaar, erfstuk van Baukes familie, niet gestolen was – en zag zichzelf in het voorbijgaan in de spiegel, het grijswitte haar ongekamd, haar gezicht vaal en vlekkerig. Terwijl ze zich vooroverboog om met wat spuug de uitgelopen mascara weg te vegen, viel haar peignoir open. Haar ogen werden groot van ontzetting: vlak boven haar rechtertepel zat een groen stickertje met zwarte letters: Bedankt, namens de kindsoldaten.

Ze griste het eraf, schoot het weg met haar nagel. Was dan niets meer heilig? Ze huilde – kort en een beetje opzichtig zoals een kind na de val uit een klimrek, het gejammer dat niet meteen begint maar pas als mama toesnelt – zo snikte zij om de vernedering haar aangedaan, en om de kindsoldaten in Oeganda, de wreedheid overal ter wereld, de wreedheid van een man die haar zag als koopwaar, en om een niet te harden hoofdpijn.

De rest van de ochtend was ze bezig met het bestrijden van de ergste kater sinds jaren. Ze stond lang onder de douche, bakte een ei met veel spek, dronk twee glazen volle melk. Van collecteren kwam het niet meer, want om twaalf uur werd ze bij haar dochter verwacht. Om de verloren ochtend te compenseren stopte ze zelf maar een briefje van vijftig in de bus, en dacht daarbij aan Bauke. Al meer dan twee jaar lag hij begraven op Nieuw Valkeveen, en toch was het alsof ze hem had bedrogen. Ze had nooit kunnen denken dat haar eerste keer met een ander zo stompzinnig, onwaardig, banaal zou zijn.

Later, terwijl ze bij haar dochter zwijgend borden en kopjes in krantenpapier wikkelde, herinnerde ze zich meer, andere details. Dat Jack halverwege het tweede glas had gezegd dat ze haar wijn een beetje te snel weg klokte en een karaf water bestelde. Dat hij er in de tapasbar op stond dat ze meer at dan een paar olijven. Uiteindelijk was ze er niet meer heel zeker van dat hij had voorgesteld met haar mee te gaan, of dat zij erop aan had gedrongen.

Toen de kater weggeëbd was moest ze bekennen dat ze zich prettig voelde, licht, tevreden zelfs. Neuriënd reed ze naar huis. Beetje bij beetje kwamen er andere herinneringen bovendrijven. Hoe hij haar aanraakte, aanvoelde, het wolvige haar op zijn borst; hoe hij rook, zijn grapjes – in tijden had ze niet zo gelachen. Tegen beter weten in keek ze of hij toch niet ergens in huis een briefje had achtergelaten, of een afgescheurd stukje krant met zijn telefoonnummer.

’s Maandags bracht ze de collectebus terug. Meneer Fransen vroeg haar binnen en wilde weten hoe het gegaan was. Eenmaal binnen gebaarde hij naar de bank en bood haar een borrel aan die ze zo verontwaardigd afsloeg dat hij ook niet vroeg of ze soms iets anders wilde drinken. Opgelucht dat ze er eindelijk vanaf was, overhandigde ze hem de bus. Hij moest er maar niet te veel van verwachten, zei ze, de meeste mensen beweerden dat ze wel iets zouden overmaken, of ze hadden toevallig vorige week al aan de Leverstichting gegeven. Hij grinnikte, als doorgewinterd collectant kende hij de smoezen.

Een week later belde hij haar op. Ze was veel te bescheiden geweest. Bij het openen van de bussen in het bijzijn van de penningmeester had hij in de hare een briefje van tweehonderd euro aangetroffen. Hij herhaalde het: tweehonderd euro, ze had het goed verstaan. Onmiddellijk flakkerde de achterdocht weer op, ze dacht aan Jacks poenige auto, aan zijn gemompel over pandjes.

‘Weet u wel zeker dat het echt is?’

Meneer Fransen schoot in de lach. ‘Proficiat. U hoort nog van ons.’

Die vrijdagmiddag toog ze in haar rode jas met daaronder een nieuwe blouse naar café Meerzicht. Ze wilde weten wat Jack bezield had. Was zijn tweede gift toen zij nog sliep het gebaar van een man met een groot hart, of een teken aan haar? En wat wilde hij daarmee zeggen? Ze liep het café binnen en liet haar blik langs de tafeltjes gaan. Hij was er niet, en ook niet in de nis bij de sigarettenautomaat en de condooms. Aan de bar wachtte ze nog een paar minuten, want wie weet was hij even naar de wc.

Ook de week daarop verscheen hij niet in Meerzicht. Wie wel contact zocht was meneer Fransen, en weer met heugelijk nieuws. Ze had het meeste geld opgehaald van iedereen, niet alleen in Almere-Haven maar in de hele stad, regio, ja zelfs in de provincie, en ‘gaat u even zitten’ in het hele land. Daarom was ze tot collectant van het jaar uitgeroepen. Nog diezelfde week kwam hij haar in gezelschap van twee bestuursleden de prijs overhandigen: een kniehoge glazen vaas met inscriptie, plus een boeket van rode en roze pioenrozen.

Ze bedankte de mannen uitvoerig, maar wist al dat ze de vaas, zodra de bloemen verwelkt waren, zou opbergen, ver weg in een diepe kast. En ook nam ze zich voor het wijkkrantje maar weer eens uit te pluizen en op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. Iets bij de voedselbank, of met vluchtelingen. Er was genoeg te doen voor een weduwe met veel tijd en weinig omhanden.

Twee weken nadat ze tot collectant van het jaar was uitgeroepen stond er een jongen op de stoep met een groot boeket. Haastig zocht ze tussen de bloemen naar een kaartje – tot de jongen zei: ‘Dit hoort bij de prijs die u gekregen heeft, een boeketabonnement. Wij komen u voortaan eens in de twee weken een nieuwe bos bloemen brengen.’

‘Eens in de twee weken?’

‘De hele zomer, tot september.’

Met een zucht nam ze de bos van hem aan.

Dit verhaal komt uit de bundel Brood, zout en Wijn en is genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs 2018. Uitgeverij Atlas Contact verleende ons toestemming dit verhaal te publiceren.

Vonne van der Meer

Vonne van der Meer (Eindhoven 1952) debuteerde in 1985 met de verhalenbundel Het limonadegevoel en andere verhalen. Vanaf dat moment publiceerde zij elke twee, drie jaar een nieuwe novelle, roman of verhalenbundel. Hoewel zij met romans als De reis naar het kind (1989) van meet af aan een vaste lezersschare aan zich wist te binden, werd zij in 1999 bekend bij een groter publiek met de roman-in-verhalen Eilandgasten. Veel van haar boeken zijn vertaald, o.a. in het Duits en Frans. Sinds 2014 geeft zij les aan de afdeling schrijven van de Brusselse film- en televisieacademie het Ritcs. Zie voor meer informatie ook de persoonlijk website van Vonne van der Meer.